Gmina Sadkowice

584

Galeria

Imieniny

Środa, 26 kwietnia 2017
Imieniny Klaudiusza, Marzeny

BIP

Treść strony

Zawiadomienie

Zmiana terminu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Sadkowicach zawiadamia, iż Rada Gminy w Sadkowicach
w dniu 28 listopada 2016 r. uchwałą nr XXIII/141/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonała zmiany w terminach uiszczania opłat.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszcza się z góry bez wezwania w następujących terminach:

 1. do dnia 15 marca (za okres od stycznia do końca kwietnia danego roku);
 2. do dnia 15 maja (za okres od maja do końca czerwca danego roku);
 3. do dnia 15 września (za okres od lipca do końca października danego roku);
 4. do dnia 15 listopada (za okres od listopada do końca grudnia danego roku),

z tym że za okres listopad i grudzień 2016 roku, za który Państwo nie uiściliście wpłaty w tym roku, opłatę należy uiścić do 30 stycznia 2017 r.

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Sadkowicach lub w drodze inkasa.

Bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Sadkowicach uprzejmie informuje, że podczas odbioru odpadów komunalnych w grudniu 2016 r., odbędzie się również zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Harmonogram

Termin odbioru

Miejscowości

6 grudzień 2016

Sadkowice, Nowe Sadkowice, Turobowice, Pilawy, Rzymiec, Szwejki Wielkie, Nowe Szwejki, Celinów

7 grudzień 2016

Bujały, Nowy Kaleń, Rokitnica Kąty, Rudka, Skarbkowa, Olszowa Wola, Władysławów, Żelazna

9 grudzień 2016

Gogolin, Paprotnia, Trębaczew, Lubania

12 grudzień 2016

Gacpary, Studzianki, Lewin, Przyłuski, Lutobory, Nowe Lutobory, Zabłocie, Kaleń

13 grudzień 2016

Broniew, Lipna, Kłopoczyn, Nowy Kłopoczyn, Jajkowice, Zaborze

 

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady komunalne np.: meble, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Katarzyna Wasilewska, data: 2017-04-18

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Agata Królak, data: 2016-04-25

Przypomnienie - zmiana firmy odbierającej odpady komunalne

Od 1 stycznia 2015r. odpady komunalne z terenu Gminy Sadkowice odbierało będzie Konsorcjum Firm: „DREWBUD” PPHU Kazimierz Budek, Komorów 15, 96-214 Cielądz i Zakład Usług komunalnych „BUDMAX” Grzegorz Budek, Komorów 45C, 96-214 Cielądz.

Firma „EKO-REGION” Sp. z o.o., która dotychczas odbierała odpady komunalne, będzie zbierała swoje pojemniki w miesiącu grudniu, w terminie odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem.

W miejscowościach, gdzie już odpady zostały odebrane, Firma „EKO-REGION” Sp. z o.o. odbierze swoje puste pojemniki w terminie od 29 do 31 grudnia 2014r.

Od 15 grudnia nowa firma będzie rozwozi swoje pojemniki. Do momentu dostarczenia pojemników, prosimy gromadzić odpady zmieszane w workach.

Informacja dla Mieszkańców

ZMIANA FIRMY ODBIERAJACEJ ODPADY KOMUNALNE

Od 1 stycznia 2015r. odpady komunalne z terenu Gminy Sadkowice odbierało będzie Konsorcjum Firm: „DREWBUD” PPHU Kazimierz Budek, Komorów 15, 96-214 Cielądz i Zakład Usług komunalnych „BUDMAX” Grzegorz Budek, Komorów 45C, 96-214 Cielądz.

Firma „EKO-REGION” Sp. z o.o., która dotychczas odbierała odpady komunalne, będzie zbierała swoje pojemniki w miesiącu grudniu, w terminie odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem.

W miejscowościach, gdzie już odpady zostały odebrane, Firma „EKO-REGION” Sp. z o.o. odbierze swoje puste pojemniki w terminie od 29 do 31 grudnia 2014r.

Od 15 grudnia nowa firma będzie rozwozić swoje pojemniki. Do momentu dostarczenia pojemników, prosimy gromadzić odpady zmieszane w workach.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku

Komunikat

Nie pal folii, worków po nawozach ani sznurków - oddaj je bezpłatnie do Punktu Zbiórki (Sadkowice - dawna baza SKR) w każdy piątek od 8:00-14:00.


Zbiórka sprzętu elektronicznego

Harmonogram bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbiórki w gminie Sadkowice będą organizowane po 4 sołectwa dziennie. Stary sprzęt RTV i AGD należy wystawiać przed własną bramę z samego rana w dniach: 22 kwiecień - 5 maj

WYPOWIEDZENIE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH !

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami PRZYPOMINAMY, że do 31 marca 2013 r. należy wypowiedzieć umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Spot z poradami, jak postępować z odpadami i dbać o swoje otoczenie.
Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię społeczną promującą właściwe zachowania w postępowaniu z odpadami. Celem kampanii jest dostarczenie informacji na temat zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwrócenie uwagi na korzyści płynące z właściwego postępowania ze śmieciami wytwarzanymi w naszych domach. W ramach kampanii przygotowany został spot z poradami, jak postępować z odpadami i dbać o swoje otoczenie.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZWIĄZYWANIA PODPISANYCH UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

ROZSZERZENIE USŁUG W ZAKRESIE SELEKTYWNEGO GROMADZENIA SUROWCÓW WTÓRNYCH W SYSTEMIE WORKOWYM

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2017-01-11
 • Liczba odwiedzin 1453299

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.